Listingi C++

ĆW. 1.

Pole trójkąta.

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a,h, wynik;
    
    cout << "Witaj. \n Nasz program będzie obliczał POLE TRÓJKĄTA. \n Proszę o podanie dwóch wysokości h oraz dłogość boku a\n ";
    
    cout <<"Wysokość trójkąta = ";
    cin >> h ;

    cout <<"Podaj długość boku = ";
    cin >> a ;

if (a > 0)
{
    if (h>0)
    {
    wynik = (a*h)/2;
    cout << "Pole trojkata wynosi: \n" << wynik;        
    }
else
cout <<"H musi być większe od 0";
}
else
cout <<"A musi być większe od 0";
    return 0;
}